อันดับ แคลน จำนวนสมาชิก EXP
1 SURREAL 23 92812
2 sWipEsport 6 84262
3 TuMMaixsoESport 48 80615
4 RealizeGaming 26 74764
5 [a]lLLLLLLLLL- 17 57416