อันดับ ชื่อตัวละคร แคลน LV
1 Kcmz Aceteam 55
2 `THIRD SURREAL 50
3 pompump SURREAL 50
4 ผมมาซ่อมแอร์ AROMA 49
5 #S3NSITIV3z! IMAGINE 49